Administrator: Adam Szumowski .

Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości jesteśmy w stanie zagwarantować usługi na najwyższym poziomie. Stawiamy sobie za cel profesjonalizm i rzetelność w wykonywaniu obowiązków wobec swoich klientów. Ponosimy pełną odpowiedzialność za jakość naszych usług.

Biuro świadczy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Oferujemy również fachową pomoc przy zakładaniu i likwidacji firmy oraz przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania. Reprezentujemy klientów przed urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych i innymi instytucjami państwowymi we wszelkiego rodzaju postępowaniach i sprawach urzędowych.

Posia
damy wymagane prawem kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, potwierdzone Świadectwem Kwalifikacyjnym nr 35858/2009 i 34057/2009 wydanym przez Ministra Finansów. Biuro Rachunkowe A&E Finanse jest również ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.

 Biuro rachunkowe A&E – zajmiemy się twoimi finansami    .

  Przydatne linki: |  www.pit.pl | www.vat.pl

Oferta | Cennik | Kontakt .